Gluten
All choklad är glutenfri. Vår choklad tillverkas dock i anläggningen där även glutenbaserade produkter tillverkas. Fruktbuketten rekommenderar att du vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder baserat på eventuella livsmedelsallergier.

Mjölk
Alla produkter från Fruktbuketten kan innehålla eller komma i kontakt med föremål som innehåller mjölkprodukter. Vi rekommenderar att du vidtar nödvändiga  försiktighetsåtgärder baserat på eventuella livsmedelsallergier.

Nötter
Några av våra arrangemang har krossat nötter och det kan förekomma nötprodukter i våra förberedelser. Vi kan inte garantera att arrangemanget inte kommer i kontakt med nötter. Vi rekommenderar att du vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder baserat på eventuella släkt allergier.

Viktig säkerhetsanvisning
Våra arrangemang är designade med spettar och var god och hantera dem med försiktighet. För säkrare transport, placera arrangemanget i bagaget stående om möjligt och undvika för rullning på ditt fordon. Låt aldrig en passagerare hålla i arrangemanget när fordonet är i rörelse. Fruktbuketten rekommenderar för en god resultat att konsumera samma dag som arrangemanget tillverkas och kyl kvarvarande frukt och bakverk i en sluten behållare. Ta bort frukt med omsorg. Förvara bort från småbarn.